Zastosowanie termowizji do różnych celów

Zastosowanie termowizji do różnych celów

Każdy kraj ma swoje ograniczenia dotyczące wysyłki przedmiotów. W dzisiejszych czasach kontrola paczek nie przebiega już na zasadzie ich otwierania, a opiera się na ich prześwietlaniu kamerami termowizyjnymi i rentgenowskimi.

Bezpieczne paczki do Anglii

Przesyłka kurierska za granicęAnglia jak i wszystkie kraje Wielkiej Brytanii mają rygorystyczne zasady dotyczące wysyłki paczek. Przesyłka do Anglii zostanie zwrócona lub zatrzymana gdy zawiera:

 • aerozole, perfumy i wody po goleniu
 • zapalniczki i zapałki
 • leki
 • substancje żrące i suchy lód
 • łatwopalne ciała stałe
 • nieprzyzwoite materiały
 • losy na loterie oraz banknoty i znaczki pocztowe
 • rozpuszczalniki, farby, lakiery i emalie
 • zwierzęta lub inne istoty żyjące
 • pestycydy
 • materiały radioaktywne i magnetyczne
 • baterie
 • alkohol i papierosy
 • ostre narzędzia, broń i amunicja oraz materiały wybuchowe

 

Kontrola przez kamery termowizyjne i rentgenowskie

Obraz z pomiaru termowizyjnegoKamery termowizyjne umożliwiają nam wykrycie nawet najmniejszej różnicy temperatur na powierzchni obiektu badanego, a następnie różnica ta jest przedstawiana na monitorze w czasie rzeczywistym. Obraz może być wyświetlany w kolorze lub zobrazowany w kolorach czarno-białych. Inaczej mówiąc możemy zbadać promieniowanie podczerwone każdego obiektu, który ma temperaturę powyżej zera bezwzględnego. Ale nie tylko paczki mogą być prześwietlane. Termowizja jest również stosowana do sprawdzania temperatury ludzi. Taki system zastosowano na lotnisku w Bangkoku. Podróżni o podwyższonej temperaturze ciała zostawali przeniesieni do kwarantanny z podejrzeniem o przeniesienie różnych chorób m.in. wirusa Eboli. Dodatkowo w stresujący się człowiek ma podwyższoną temperaturę ciała, co umożliwia wykrycie pracownikom lotniska osób przewożących nielegalne i zakazane substancje jak np. narkotyki. Urządzeniem umożliwiającym dokładniejsze kontrolowanie paczek, walizek oraz bagaży podręcznych są kamery rentgenowskie. Umożliwiają one wyświetlenie obrazu bez konieczności wypakowania rzeczy z torby lub paczki.

Inne zastosowanie kamer termowizyjnych i rentgenowskich

Obraz kamery termowizyjnejKamery termowizyjne mają zastosowanie nie tylko do ochrony na lotnisku, mogą również pomóc nam w domu przy lokalizowaniu nieszczelności okien, drzwi, dachów, ścian. Dodatkowo kamery termowizyjne stosowane są przez straż pożarną i ratownictwo – umożliwia ona prace w warunkach małej widoczności, np. w zadymionych pomieszczeniach, odnajdywania ludzi pod lawiną śniegu. Zakłady przemysłowe – umożliwiają diagnostykę uszkodzeń maszyn. Wojsko – jako wyposażenie automatów wojskowych i laboratoria badawcze. Przemysł instalacji chłodniczych – m.in. do pomiaru temperatury przegrzania czy przechłodzenia, wypełnienia zbiorników, do kontroli elektryki układu zasilającego. Dział instalacji ogrzewania podłogowego – jako wykrywacz uszkodzeń rur, złącza czy zapowietrzonego żebra kaloryfera. Poza ochroną na lotniskach, niezbędne jest także bezpieczeństwo np. w budynkach rządowych czy placówkach wojskowych dlatego często zanim wejdziemy do takich miejsc wymagane jest sprawdzenie plecaka czy torby przez urządzenie rentgenowskie. Największe zastosowanie jednak skanery rentgenowskie znalazły w medycynie. Dzięki nim mamy możliwość skanowania ciała pacjenta w celu wykrycia i zdiagnozowania np. złamań kości. Innowacją jest zastosowanie promieniowania rentgenowskiego w przemyśle spożywczym, między innymi do wykrywania zanieczyszczeń czy wykrycia wad fizycznych żywności bez konieczności jej otwierania. Znacznie ułatwia to kontrolę jakości, obniża starty oraz podwyższa jakość produktów.


Szczegółowe informacje dotyczące poruszanych zagadnień:

 • Pack4you – strona internetowa przedsiębiorstwa obsługującego przesyłki do Anglii
 • Wnp.pl – internetowy portal gospodarczy poświęcony biznesowi i przemysłowi
 • Kameryir.com.pl – strona internetowa firmy oferującej pomiary termowizyjne

Podsumowanie tematu

Termowizja ma szerokie zastosowanie i z pewnością jest odkryciem przyszłościowym. Zjawisko to wykorzystuje się w wielu odmiennych dziedzinach, głównie do zapewnienia bezpieczeństwa wysyłek drogą morską oraz lotniczą, a także ułatwia pracę organizacji państwowych.