Za rzadko leczymy anoreksję

Za rzadko leczymy anoreksję

Młodzi ludzie są w obecnych czasach narażeni na dość duże wpływy. Coraz wcześniej muszą decydować o swoim przyszłym wykształceniu i zawodzie, w młodym wieku podejmować pracę zarobkową. Wzrasta też ogólna nietolerancja społeczna. Mówi się, że należy być otwartym na inność, jednak bardzo często spotyka się agresję i przemoc wobec innej rasy, kultury, religii czy choćby poglądów politycznych.

Jak skutecznie leczyć anoreksję?

leczenie anoreksjiInternet i inne media dają łatwość anonimowego wyrażania swojego zdania, co nie zawsze wykorzystywane jest we właściwy sposób. Nieraz nadużywa się możliwości bezkarnego obrażania innych ludzi. Szczególnie wśród młodych osób życie w wirtualnym świecie staje się normalnością. Przejmujemy się opiniami obcych osób, ale nie rodziny czy przyjaciół. Efektem takich destrukcyjnych relacji są nasilające się choroby psychiczne mające często przełożenie na cielesność. Olbrzymi wzrost zanotowano w zachorowaniach na anoreksję. Media dość silnie przyczyniają się do kreowania pewnego wizerunku piękna kobiecego ciała. Młode dziewczyny starają się dorównać tym kanonom, przypadkowo popadając w groźną chorobę. Niestety leczenie anoreksji nie jest zbyt popularne. Mówi się dziewczynom, żeby nie przesadzały i zamiata się nieco problemy pod przysłowiowy dywan. Anoreksja jest jednak groźnym zaburzeniem psychicznym, który może doprowadzić do śmierci. Długotrwały brak pokarmu stopniowo osłabia, z czasem wręcz wycieńcza organizm. Skutek może przynieść jedynie współpraca psychoterapeuty, nieraz psychiatry oraz mądrego internisty lub gastrologa.

Anoreksja jest coraz częściej pojawiającym się zaburzeniem w tym trudnym dla młodych świecie. Niestety nie zawsze prawidłowo się ją diagnozuje i leczy. Ratunkiem dla chorej osoby będzie przede wszystko psychoterapia. Jeśli anoreksja nie doprowadziła jeszcze do istotnych braków w odżywieniu organizmu, może być skuteczną pomocą.

Close Menu