W jakich biurach potrzebne są centrale telefoniczne?

Centrala telefoniczna jest to grupa urządzeń przeznaczonych do łączenia abonentów telefonicznych w celu wymiany informacji. Centrala telefoniczna składa się z urządzeń odpowiedzialnych za wykonywanie połączeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń pomocniczych, które gwarantują prawidłową pracę centrali.

Centrala telefoniczna – jak to działa?

biuro pośrednictwa pracy za granicąCentrala może działać w systemie analogowym lub nowocześniejszym cyfrowym, podział na centralę analogową i cyfrową wynika ze sposobu działania, przetwarzania i przesyłu danych. Ważnym elementem działania centrali jest łącznica telefoniczna, ma za zadanie zestawianie łączy telefonicznych do realizacji połączeń.

Łącznice dzielimy na:

 • bezpośrednie czyli łączące bezpośrednio z aparatu abonenta
 • pośrednia zawierająca układy rejestrowe magazynujące informacje łączeniowe.

Łącznice działają w systemie ręcznym, automatyczne- elektromagnetyczne, automatyczne – elektroniczne, automatyczne- cyfrowe.

Wykorzystanie centrali telefonicznej Slican w biurze

centrale telefoniczne slicanObecnie jedna z bardziej popularnych centrali telefonicznych jest centrala telefoniczna Slican. Niemal normą w każdej dużej firmie czy instytucja pożytku publicznego np. w biurze pośrednictwa pracy, gdzie jest duży podział na różne sekcje zajmujące sie sprawami osób bezrobotnych. W związku z tym bardzo ważne jest połączenie między poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi. Ważna jest także kwestia komunikacji z instytucjami i firmami zewnętrznymi. W celu usprawnienia połączeń telekomunikacyjnych wykorzystuje się sieciowanie serwerów służących telekomunikacji.

Centrala telefoniczna Slican poprzez sieciowanie centrali daje wymierne korzyści między innymi:

 • oszczędność, obniżenie kosztów połączeń wewnętrznych, są one bezpłatne
 • zakup hurtowy impulsów i urządzeń od operatora
 • obniżenie kosztów serwisu.

Centrala telefoniczne Slican oferuje także:

 • wysoki poziom bezpieczeństwa w sieci
 • system komunikacji głosowej, który jest spójny dla abonentów nawet spoza biura
 • szybką reakcję na zakłócenia pracy i awarie
 • autonomiczność poszczególnych serwerów, awaria jednego z nich nią ma wpływu na prace pozostałych.

centrale telefoniczne slicanCentrala telefoniczna Slican to również wygoda gwarantująca spójną numerację wewnętrzna dla wszystkich firmowych serwerów , dzięki czemu obsługa abonentów jest bardziej prosta. Centrala Telefoniczna Slican ma możliwość obsługi do 3999 numerów, do 15 centrali, abonenci z różnych centrali mogą przynależeć do jednej grupy. Centrala telefoniczna Slican oferuje trzy typy centrali: małej pojemności – obsługa 2 linii zewnętrznych i 6 wewnętrznych, centrala średniej pojemności obsługująca firmy do kilkudziesięciu pracowników. Dobrze sprawdza się w hotelach, szkołach czy niewielkich firmach. Natomiast centrala o dużej pojemności wykorzystywana jest w firmach liczących do kilkuset pracowników, może składać się nawet z dwóch niezależnych od siebie jednostek. Może obsługiwać około 120 portów. Instalując centralę telefoniczną Slican mamy możliwość zakupu aparatów telefonicznych, najpopularniejsze są telefony stacjonarne.

Wykorzystanie centrali telefonicznych na przykładzie biura pośrednictwa pracy

Praca biura pośrednictwa pracy mają za zadanie przede wszystkim:

 • udzielanie pomocy osobom bezrobotnym w uzyskaniu zatrudnienia
 • upowszechnianie dostępnych ofert pracy
 • udzielanie informacji pracodawcom o potencjalnych pracownikach
 • współdziałanie z innymi urzędami pracy np. z biurem pośrednictwa pracy za granicą
 • informowanie osób bezrobotnych o ich prawach i obowiązkach.

Z zasady biuro pośrednictwbiuro pośrednictwa pracya pracy jak i biuro pośrednictwa pracy za granicą to instytucje liczące do kilkudziesięciu pracowników i składające się z kilku lub nawet kilkunastu różnrych działów. W pracy biura pośrednictwa pracy wystaczająca byłaby centrala o średniej pojemności. Za pośrednictwem telefonów stacjonarnych dobrze sieciowana centrala usprawnia pracę biura. Pozwala na płynną komunikację z jej komórkami oraz instytucjami zewnętrznymi.


Źródła:


Podsumowanie

Nowoczesne biuro nie jest w stanie pracować bez możliwości łączenia się ze światem, czy to za pomocą internetu i maili, czy też szybciej i bardziej bezpośrednio dzięki telefonom. Dbałość o klienta przedstawia stosunek firmy do realizacji usług czy zleceń, dlatego ważne jest, aby helpdesk w postaci centrali telefonicznej działał przez cały dzień, mogąc w razie potrzeby pomóc, bądź też wyjaśnić szczegóły dzwoniącemu klientowi. Oczywiście, na centrali można oprzeć działanie całego działu handlowego i w ten sposób ustanowić priorytet w poszukiwaniu klientów dzięki bazom numerów firm. Jedno jest pewne, bez płynnej komunikacji nie możemy liczyć na sukces firmy.

 

Close Menu