Jak długo poczekamy na sporządzenie świadectwa energetycznego?

Jak długo poczekamy na sporządzenie świadectwa energetycznego?

W przypadku, kiedy sprzedajemy budynek na podstawie umowy kupna- sprzedaży lub posiadamy prawa spółdzielcze bądź własnościowe do lokalu albo figurujemy na umowie w roli najemcy, konieczne może być przedłożenie dokumentu, jakim jest certyfikat energetyczny. Może sporządzić go bezpośrednio projektant budynku, osoba posiadająca uprawnienia budowlane bądź wykwalifikowany inżynier budownictwa lub energetyki.

Ile kosztuje przygotowanie certyfikatu energetycznego?

certyfikat energetyczny WejherowoKoszta, jakie poniesiemy w związku z ubieganiem się o wystawienie świadectwa energetycznego będzie uzależnione przede wszystkim od powierzchni użytkowej lokalu, jego przeznaczenia w zależności od tego, czy będzie to budynek mieszkalny, obiekt publiczny lub element infrastruktury o charakterze inżynieryjnym. Ponad to pod uwagę będą brane dodatkowe aspekty takie jak rodzaj i stopień skomplikowania zastosowanych rozwiązań instalacyjnych, kompletność dokumentacji technicznej oraz skomplikowanie pod względem architektoniczno- konstrukcyjnym a także lokalizacja. Certyfikat energetyczny – Gdańsk, określa zapotrzebowanie danego budynku na ilość energii niezbędnej w trakcie jego eksploatacji pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych. Dla budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkaniowych przygotowanie dokumentów takich jak certyfikat energetyczny- Gdańsk, poniesiemy koszta w zakresie od 150,00 do 300,00zł, a dokumenty powinniśmy otrzymać w terminie do 3 dni roboczych. Cena przygotowania tożsamej dokumentacji dla budynków wielorodzinnych zaczyna się od 800,00, a termin oczekiwania to 10 dni roboczych, natomiast budynki przeznaczone do użyteczności publicznej w związku z uzyskaniem świadectwa energetycznego poniosą koszty od 1100,00zł w górę.

Termin przygotowania certyfikatu w tym wypadku to do 14 dni roboczych, natomiast w przypadku pozostałych obiektów budowlanych ceny oraz czas niezbędny na sporządzenie dokumentów ustalane są indywidualnie. Ponadto celem promowania wzorców zrównoważonej konsumpcji oraz stopniowego wdrażania programu związanego ze wzrostem efektywności energetycznej wykonuje się także analizy audytowe.

Więcej informacji www.pozytywna-energia.com