Branża motoryzacyjna pod lupą – co sprawia, że samochód jest bezpieczny?

Bezpieczeństwo w przypadku samochodów jest sprawą priorytetową, jedna niesprawna część może sprawić, że dojdzie do tragedii, co jednak bezpośrednio wpływa na poziom bezpieczeństwa i co można zrobić by ów poziom podnieść? Kierowca o bezpieczeństwo dba pilnując, by pojazd był zawsze całkowicie sprawny, jednak zanim pojazd zostanie dopuszczony do użytku, jest poddany szczegółowym testom, które określają sprawność i wytrzymałość poszczególnych elementów, eliminując te, które nie spełniają określonej normy.

Testy części samochodowych – rygorystyczna selekcja na podstawie wyników z komory klimatycznej

komora klimatycznaBezpieczeństwo samochodu i osób nim podróżujących bardzo często zależy od pozornie błahych elementów. Awaria niewielkiej części może doprowadzić do katastrofalnego w skutkach wypadku. Z tego powodu wszystkie części samochodowe, zanim zostaną dopuszczone do użytku muszą przejść szereg testów, które sprawdzają czy dane elementy nie mają żadnych wad produkcyjnych, czy zostały wykonane we właściwy sposób oraz czy wykazują się odpowiednimi właściwościami fizycznymi i mechanicznymi. Wśród testów, które muszą przejść części samochodowe można wyróżnić testy przeprowadzane w takich maszynach jak:

  • komora solna
  • komora temperaturowa
  • komora klimatyczna

komora temperaturowaMaszyny te określają odporność konkretnych elementów na działanie poszczególnych czynników. Komora solna pozwala na prowadzenie testów korozyjnych konkretnych próbek umieszczonych w takiej komorze. Test ten polega na wytworzeniu jednorodnej mgły solnej, która osiada na umieszczonych wewnątrz maszyny elementach, co pozwala określić poziom ich odporności na korozje i efektywność ich powłoki. Test ten jest szczególnie istotny jeśli chodzi o części samochodowe, które zwłaszcza w okresie zimowym narażone są na działanie roztworu solnego. Komora temperaturowa, jak sama nazwa wskazuje, pozwala na określenie stopnia odporności próbek na działanie wysokich i niskich temperatur. Test ten jest szczególnie istotny, jeśli chodzi o części silnika i znajdujące się w jego pobliżu, ponieważ są to elementy narażone nie tylko na działanie wysokiej temperatury, ale także na jej skoki. Komora klimatyczna pozwala natomiast sprawdzić, jak zachowują się konkretne próbki w danych warunkach klimatycznych. Można dzięki niej sprawdzić jak wpływa na daną część, dajmy na to duża wilgotność i ciepłe powietrze lub wręcz przeciwnie – suche powietrze i niska temperatura, a co za tym idzie test ten pozwala przewidzieć i oszacować jak będzie się zachowywać dany element w konkretnych warunkach klimatycznych i o konkretnej porze roku. Na podstawie takich testów odrzuca się części, które nie spełniają kryterium, czyli nie wykazują się wystarczająco wysokim stopniem odporności, co za tym idzie testy te pozwalają w realny sposób zwiększyć bezpieczeństwo pojazdu.

Regularne przeglądy podstawą bezpieczeństwa w trasie

regeneracja turbosprężarek bielskoCzęści samochodowe jak i cały pojazd w ogólnym rozumieniu w trakcie eksploatacji zużywają się i jest to całkowicie normalne, jednak by mieć pewność, że samochód nadal jest sprawny, a co za tym idzie i bezpiecznym, należy regularnie dokonywać przeglądów technicznych. Takie badanie diagnostyczne stanu pojazdu pozwala określić czy wszystkie części są sprawne, czy któryś element wymaga naprawy lub wymiany. W trakcie przeglądu określa się stopień zużycia bieżnika opon, klocków hamulcowych, poprawność ustawienia opon oraz stan części pojazdy. Diagnostyk po przeglądzie może stwierdzić, że pojazd jest całkowicie sprawny lub zalecić konieczne naprawy jak na przykład: regeneracja wałów napędowych czy regeneracja przekładni kierowniczych. Regularne przeglądy pozwalają zachować samochód nie tylko na długie lata w dobrym stanie, ale również podnieść jego poziom bezpieczeństwa.


Więcej informacji:


Podsumowując:

Sprawny samochód to bezpieczny samochód, dlatego tak ważne jest by każdy jego element działał poprawnie i był całkowicie sprawny. Aby tego dopilnować stan części samochodowych musi być już ściśle kontrolowany w trakcie procesów produkcyjnych, a później być regularnie monitorowany przez dokonywanie przez właściciela pojazdu regularnych przeglądów. Wszystkie te działania wpływają pozytywnie zarówno na bezpieczeństwo osób podróżujących samochodem, jak i na komfort samej podroży.

Close Menu