Archiwa z: Lipiec, 2015

  • W jakich biurach potrzebne są centrale telefoniczne?

    Kultura materialna

    Centrala telefoniczna jest to grupa urządzeń przeznaczonych do łączenia abonentów telefonicznych w celu wymiany informacji. Centrala telefoniczna składa się z urządzeń odpowiedzialnych za wykonywanie połączeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń pomocniczych, które gwarantują prawidłową pracę centrali. Centrala telefoniczna – jak t...

  • Woda do firm i przepisy BHP

    Kultura społeczna

    Pracownik oprócz obowiązków ma swoje prawa, które jego przełożony musi respektować. Oprócz prawa równości, godziwego wynagrodzenia, czy wypoczynku pracownik ma prawo wykonywać swoje zobowiązania w sprzyjających ku temu warunkach, o które powinien zadbać pracodawca. Wszelkie uchybienia w tym temacie mogą skutkować odmową wykonywania pra...